kraszewskiego

DIAGNOSTYKA

EKG

Podstawowe badanie elektrycznej czynności mięśnia sercowego z powierzchni klatki piersiowej, oparta na różnicy potencjałów (napięć) między elektrodami, w postaci graficznej w formie krzywej elektrokardiograficznej. Umożliwia natychmiastowe zdiagnozowanie zaburzeń czynności serca.

USG ortopedyczne i Echo Serca

Oferujemy profesjonalną diagnostykę ultrasonograficzną zarówno ortopedyczną jak i kardiologiczną na najwyższej klasy urządzeniach, dzięki którym można dokładnie ocenić stan narządu ruchu u pacjenta ortopedycznego w szczególności pourazowo, a w przypadku badania echokardiograficznego można dokonać dokładnych pomiarów składowych części serca i w sposób niezwykle dokładny ułatwić wykrycie zawału czy obecność skrzepliny. Diagnostyką zajmuje się wyspecjalizowana kadra naszego Centrum.

Próba wysiłkowa

Elektrokardiograficzny test wysiłkowy pozwala precyzyjnie zdiagnozować kondycję naszego serca, zważywszy na zwiększony przepływ krwi przez naczynia wieńcowe, ocenić wydolność Pacjenta i określić rokowania u chorych po zawale serca.

DIERS

Komputerowa diagnostyka 4D kręgosłupa dzieci i dorosłych, całkowicie bezinwazyjna i bezkontaktowa będąca niezwykłą alternatywą dla badania RTG. Umożliwia obiektywną ocenę kręgosłupa i kończyn dolnych i wykrycia wszelkich zaburzeń posturalnych. Dzięki tej metodzie możliwe jest bieżące monitorowanie stanu Pacjenta w tracie jak i po zakończeniu rehabilitacji.

Podoskopowe badanie stóp

To statyczna i dynamiczna ocena stabilności stóp. Badanie przeprowadzamy u dzieci oraz dorosłych, na podstawie odbicia stóp oceniamy kształt i funkcję pod wpływem obciążania.

Wkładki ortopedyczne

Niecałe 30 minut potrzeba żeby zdiagnozować stopy i wykonać wkładki ortopedyczne… Tak to nie żart, tylko tyle Was dzieli od tego żeby otrzymać indywidualnie dobraną wkładkę do budów, która skoryguje nieprawidłowe ustawienie stopy. Dobieramy wkładki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Badania przesiewowe

Wykonujemy badania przesiewowe dzieci i młodzieży pod kątem wczesnego wykrywania wad postawy ciała, które umożliwia wczesną interwencję i zapobieżenie poważnym następstwom w przyszłości. Badania skriningowe przeprowadzamy w oparciu o indywidualne ustalenia.

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast