kraszewskiego

DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w naszym wydaniu to wielospecjalistyczna, kompleksowa terapia dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem prowadzona przez kadrę z ogromną wiedzą, doświadczeniem i empatią Ten model rehabilitacji przeznaczony jest dla dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem lub rozwijających się nie prawidłowo.

Jak wygląda terapia:
Pierwszym etapem jest ocena neurorozwojowa dziecka wykonywana przez lekarza podczas przyjęcia na oddział. Z powodzeniem praktykujemy wizyty łączone lekarza specjalisty rehabilitacji i neurologii dziecięcej, dające szeroki obraz na stan dziecka i etap rozwoju psychoruchowego. Na podstawie takiej konsultacji lekarz określa cele terapii i zleca odpowiednie procedury lecznicze odkreślając również ich częstotliwość. Kolejnym etapem jest ocena rozwoju psychicznego dziecka wykonywana przez psychologa. Następnie dziecko rozpoczyna właściwą rehabilitację wg zlecenia lekarskiego. W zależności od stanu dziecka, celu terapii i wieku dziecka pacjenci korzystają m.in. zajęć indywidualnych lub grupowych m.in. z:

 • fizjoterapeutą;
 • psychologiem;
 • logopedą;
 • pedagogiem;
 • lub innymi specjalistami.

Przewidziany maksymalny czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi wynosi 120 osobodni w roku kalendarzowym. W razie potrzeby kontynuacji leczenia istnieje taka możliwość za zgodą dyrektora wojewódzkiej jednostki NFZ.

Jak dostać się na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego:
Na ten zakres rehabilitacji kierują lekarze oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 • neonatologicznej;
 • rehabilitacyjnej;
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 • neurologicznej;
 • reumatologicznej;
 • chirurgii dziecięcej;
 • endokrynologii dziecięcej;
 • diabetologii dziecięcej;
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Skierowanie wypisywane jest na druku tzw. „szpitalnym”. Oryginał skierowania należy dostarczyć do naszej Placówki. Po wpisaniu na listę oczekujących wyznaczony zostaje najbliższy termin. Istnieje możliwość rejestracji przez pocztę tradycyjną, mail, lub telefonicznie. Jednak w ciągu 14 dni od wpisania do rejestru oczekujących pacjent musi donieść oryginał skierowania. W przeciwnym razie, zgodnie z obecnym prawem, musimy skreślić pacjenta z listy oczekujących. Otrzymując skierowanie od lekarza warto sprawdzić, czy wszystkie niezbędne dane zostały uzupełnione – zwłaszcza:

 1.  rozpoznanie choroby oraz kod choroby ICD-10,
 2. dane personalne pacjenta,
 3. pieczęć przychodni.
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast